KIRKEKONTORET

Åpningstid og hvor du finner oss

Kontortid:
Mandag-fredag, kl 10.00-14.00

Tlf: 64 90 61 70

Besøksadresse:

Smia flerbrukshus
Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak

Postadresser:
Frogn kirkelige fellesråd
Postboks 1, 1441 Drøbak
eller
e-post: kirkevergen@frogn.kirken.no

Drøbak og Frogn menighet
Postboks 1, 1441 Drøbak
eller
e-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no


Se kart hos Gule Sider

Powered by Cornerstone